POLITICA DE ANULARE

REFERITOR LA ORGANIZAREA ȘI ÎNSCRIEREA LA CURSUL DE SERVANT POMPIER ȘI PRIM AJUTOR DE BAZĂ

  1. SCOP

Asociația Pentru Promovarea Afacerilor în România (denumit în continuare APPAR), în calitatea de beneficiar al proiectului ROHU-10 VOLUNTEER, organizează curs autorizat de Servant Pompieri – COD COR 541104. Cursul este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Prezenta Politică de anulare are ca scop prezentarea condițiilor de anulare a cursului mai sus menționat de către APPAR, și stabilirea modului în care un beneficiar al cursului mai sus menționat (beneficiar al cursului este persoana care s-a înregistrat la cursul de servant pompier organizat de APPAR, și a plătit taxa de participare) poate solicita anularea înscrierii la curs și/sau returnarea taxei de participare. Totodată prezentul document stabilește condițiile și penalizările care pot fi aplicate de către APPAR în cazul în care un beneficiar al cursului solicită anularea înregistrării la curs.

Vă rugăm să citiți cu atenție politica noastră de anulare înainte de efectuarea plății.

  1. ARIA DE CUPRINDERE

Procedura se aplică în mod direct beneficiarilor cursului de servant pompieri, acelor persoane care s-au înregistrat la cursul de servant pompier prin website-ul proiectului, https://centrupompieri.ro/ și au plătit taxa de participare online, prin aplicație disponibilă pe site-ul menționat.

  1. POLITICA DE ANULAREA ORGANIZĂRII CURSULUI DE SERVANT POMPIER

APPAR în calitate de furnizor autorizat al cursului de servant pompier poate anula organizarea unui curs de servant pompier la data stabilită/ comunicată inițial cu obligația de a informa persoanele înscrise.

În această situație APPAR este obligat de a reprograma data de începere a cursului anulat. Pentru reprogramarea cursului APPAR va avea în vedere preferințele și disponibilitatea persoanelor înscrise la cursul anulat.

Persoanele care ș-au înregistrat și au plătit taxa de participare a cursului care ulterior a fost anulat de către APPAR, pot beneficia de următoarele:

  • Participarea la un curs reprogramat;
  • În cazul în care, din motive obiective, nu pot participa la cursul reprogramat pot solicita returnarea integrală a taxei de participare.
  1. POLITICA DE ANULAREA PARTICIPĂRII LA CURSUL DE SERVANT POMPIER

Orice persoană care s-a înscris la curs, poate solicita în scris anularea înscrierii.

În cazul în care persoanele care s-au înscris la cursul de servant pompier și au achitat taxa de participare prin aplicația online disponibilă pe site solicită anularea înscrierii cu minim 7 zile înainte de începerea cursului pot beneficia de returnarea integrală a taxei de participare.

În cazul în care persoanele care s-au înscris la cursul de servant pompier și au achitat taxa de participare prin aplicația online disponibilă pe site solicită anularea înscrierii în termen de 7 zile înainte de începerea cursului pot beneficia de returnarea de 50% a taxei de participare.

Persoanele care nu s-au prezentat la curs (indiferent de motiv, exceptând situațiile de forță majoră) și nici nu au solicitat anularea înscrierii în prealabil, conform instrucțiunilor de mai sus, pierd dreptul la restituirea taxei de participare.

Persoanele care s-au prezentat la prima oră/ primul seminar al cursului de servant pompier și sunt nemulțumiți, sau cursul nu corespunde nevoilor lor, pot solicita încetarea calității de cursant, prin renunțarea la curs. În acest caz pot beneficia de returnarea de 50% a taxei de participare.

  1. DISPOZIȚII FINALE

Orice modificări ale Politicii de anulare vor fi postate pe site-ul https://centrupompieri.ro/ și, dacă este cazul, APPAR va anunța despre modificări prin e-mail.

Această Politică de anulare referitor la organizarea și înscrierea la cursul de servant pompier a fost actualizată ultima dată în 08.10.202” și este valabilă pe termen nelimitat, până la o notificare ulterioară.